Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ikzoekeenschoonmaakster.nl

Ikzoekeenschoonmaakster.nl vervult een bemiddelende functie tussen u en een schoonmaakster. Wij realiseren een match op basis van de door u opgegeven wensen en eisen. U kunt zowel met als zonder zorgindicatie gebruik maken van onze dienst.

Wat doen wij voor u?

Ikzoekeenschoonmaakster.nl gaat altijd direct op zoek naar een hulp die aan de door u opgegeven eisen voldoet en bij u uit de buurt komt.

Ikzoekeenschoonmaakster.nl is onderdeel van Hulp-in-huis BV en de dienst van Ikzoekeenschoonmaakster.nl bestaat uit het vinden van een schoonmaakster en het leveren van de gegevens van deze hulp.

Op het moment dat Ikzoekeenschoonmaakster.nl u de gegevens levert van een hulp die aan de door u opgegeven eisen voldoet, ontvangt u een factuur voor de eenmalige bemiddelingskosten. Dit zijn kosten die eenmalig betaald dienen te worden voor onze dienst.

U betaalt vanzelfsprekend geen bemiddelingskosten als wij om uiteenlopende redenen geen gegevens kunnen leveren van een hulp die aan de door u opgegeven eisen voldoet.

Wanneer de betaling van de bemiddelingskosten uitblijft, zien wij ons genoodzaakt om extra incassokosten, administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Ikzoekeenschoonmaakster.nl biedt u een jaar lang garantie op de hulp. Geeft u binnen een jaar aan dat de hulp om wat voor reden dan ook niet (meer) aan uw wensen voldoet, dan gaan wij kosteloos voor u op zoek naar een nieuwe kandidaat.

Deze dienst leveren wij zolang het contract loopt.

Wat regelt u zelf?

Na activatie van uw account kunt u een aanvraag indienen. Bij het indienen van uw aanvraag geeft u eisen op waaraan de hulp voor u moet voldoen.

Op het moment dat u een aanvraag indient, geeft u ons toestemming om te beginnen met het zoeken naar een huishoudelijke hulp die aan de door u opgegeven eisen voldoet.

U mag de overeenkomst per mail annuleren, mits de annulering plaatsvindt voordat Ikzoekeenschoonmaakster.nl de gegevens van de hulp die aan de door u opgegeven eisen voldoet naar u zijn verstuurd.

Als indiener van een aanvraag bent u verantwoordelijk voor de controle van het paspoort en de identiteit van de hulp.

Ikzoekeenschoonmaakster.nl is niet verantwoordelijk voor de betaling richting de hulp, maar zorgt enkel voor de urenregistratie.

Ikzoekeenschoonmaakster.nl is enkel verantwoordelijk voor geleden schade ontstaan door het bemiddelingsproces. Voor indirecte schade of gevolgschade kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Indien wij toch aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, dan is dit beperkt tot maximaal het bemiddelingsbedrag.

Goed om te weten

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen op de dienst van Ikzoekeenschoonmaakster.nl. Deze is van kracht zodra er een aanvraag voor de hulp is ingediend en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Het herroepingsrecht stopt zodra wij een hulp voor u hebben gevonden. Op het moment dat wij een hulp voor u hebben gevonden, doet u afstand van uw 14 dagen herroepingsrecht. Voldoet de aangeboden schoonmaakster toch niet aan uw opgegeven eisen? Dan kunt u dit, nog tot een jaar na de aanvraag, aangeven en gaan wij kosteloos voor u op zoek naar een andere passende kandidaat

Ikzoekeenschoonmaakster.nl staat niet in voor het verschijnen van de schoonmaakster op een gemaakte afspraak tussen u en de hulp. Daarbij zijn wij niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid evenals de kwaliteit van de schoonmaakster.

Ikzoekeenschoonmaakster.nl gebruikt uw gegevens enkel voor de uitvoering van onze dienst. Wij gaan te allen tijde zorgvuldig om met uw gegevens.

In ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Klachten over de (afhandeling) van de aanvraag dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier van Ikzoekeenschoonmaakster.nl te worden ingediend, waarna wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Wij raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken via het klachtenformulier.

Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid de klacht te melden bij Stichting Webwinkelkeur.Ook is het vanaf 15 februari 2016 mogelijk om klachten te melden bij het ODR platform van de Europese Commissie wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen.

Definities

De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de website. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan www.ikzoekeenschoonmaakster.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Bij klachten over de afwikkeling van de opdracht, stellen we het wel op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en eventueel wordt de deelnemende schoonmaakster verwijderd uit ons netwerk.

Ikzoekeenschoonmaakster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Ikzoekeenschoonmaakster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Ikzoekeenschoonmaakster is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Schoonmaakster aanvragen