Vergoeding bij schade of diefstal

Wij bieden deze vergoeding aan in samenwerking met het Nationaal Hulp Fonds. Hieronder vindt u wanneer u in aanmerking komt voor de vergoeding.

Hoe zit het met eventuele schade?

U moet een onderscheid maken tussen 2 typen schade.

De hulp lijdt schade

Indien uw hulp tijdens de werkzaamheden bij u letsel oploopt, dan is het wettelijk uitgangspunt dat u voor deze schade aansprakelijk bent. Zeker wanneer dit letsel tot blijvende invaliditeit leidt, kan dit een hoge schade tot gevolg hebben. Deze schade valt in de meeste meer uitgebreide inboedelverzekeringen in beginsel onder de dekking van uw eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Wilt u zeker weten of uw aansprakelijkheid voor dit type schade is verzekerd, kijk dit dan na in uw polisvoorwaarden.

De hulp veroorzaakt schade

Als de hulp bij u schade veroorzaakt, dan is dit meestal niet verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van uw hulp. Wettelijk uitgangspunt is dat uzelf het risico draagt van schade veroorzaakt door uw “medewerker”. Of de door u geleden schade wordt vergoed, hangt af van de voorwaarden van uw eigen verzekeringen. Bij de meest uitgebreide inboedelverzekeringen is dit type schade vaak wel meeverzekerd, maar u moet dat zelf checken.

Nationaal Hulp Fonds

Een uniek onderdeel van ons abonnement is dat u voor door hulp veroorzaakte schade aanspraak kunt maken op een vergoeding. Niet door ons, maar door het Nationaal Hulp Fonds (“NHF”), dat ons heeft gemachtigd om, indien u een abonnement bij ons afsluit, namens NHF deze aanvullende service aan u ter beschikking te stellen. Het unieke aan deze service is dat ook in geval diefstal een beroep op het fonds mogelijk is.

Wat u moet weten

 • NHF is een aparte onderneming die los staat van Hulp In Huis.

 • NHF is formeel geen verzekeraar, maar een vangnet voor de opvang van kosten die niet door uw inboedelverzekeraar vergoed worden of het vergoeden van het eigen risico.

 • Als er sprake is van schade of diefstal dient u zich te wenden tot NHF. Niet Hulp In Huis, maar NHF is dan dus uw contractspartij. Hulp in Huis is op geen enkele wijze betrokken bij claims en claimafhandeling.

 • De overeenkomst die als gevolg van het met ons afgesloten abonnement tussen u en NHF ontstaat is een “aanvullende overeenkomst” als bedoeld in art 6: 230g onder letter l. van het Burgerlijk Wetboek: een overeenkomst waarbij een consument zaken of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte, en deze zaken of diensten door de handelaar worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en de handelaar. Eindigt het met ons afgesloten abonnement, dan eindigt automatisch ook deze aanvullende overeenkomst. Maakt u gebruik van uw wettelijke bedenktijd in met betrekking tot het abonnement dan heeft die gebruikmaking automatisch ook betrekking op deze aanvullende overeenkomst.

Reglement Nationaal Hulp Fonds (NHF)
Wanneer komt een schade die veroorzaakt is door een hulp voor vergoeding in aanmerking?
Onderstaand de spelregels:

 1. U kunt alleen een verzoek indienen als u diensten heeft afgenomen bij Hulp in Huis.
 2. NHF is een zelfstandig opererend fonds en zal de schadeverzoeken onafhankelijk behandelen. Het betreft geen verzekering. Het is een vangnet voor kosten die niet door de verzekeraar van uw inboedel vergoed worden of het vergoeden van het eigen risico. Het is een extra service.
 3. U kunt een verzoek indienen bij het NHF als de hulp een schade heeft veroorzaakt bij u in huis tijdens het schoonmaken, en deze niet of gedeeltelijk wordt vergoed door uw verzekeraar.
 4. U dient uw schadeclaim in eerste instantie in op uw eigen (inboedel)verzekering.
  De reden hiervoor is dat uw eigen (inboedel) verzekering uitkeert op basis van de nieuwwaarde regeling*. NHF zal een vergoeding doen op basis van de dagwaarde.
 5. Wordt uw schade afgewezen of heeft u een eigen risico, dan kunt u een verzoek indienen bij NHF. Bij het indienen graag de correspondentie van verzekeraar bijsluiten waaruit de afwijzing blijkt of het eigen risico. 
 6. Het verzoek kan via de site ingediend worden. Beide partijen, u en de hulp zullen het verzoek tot vergoeding dienen te bevestigen en zullen als NHF daarom vraagt nadere informatie moeten verstrekken.
 7. Als er sprake is van diefstal van uw eigendommen uit uw huis door de hulp zal u daar aangifte van moeten doen bij de politie en moet u deze aangifte meesturen.  Bij een diefstal zal nooit meer dan door het NHF worden uitgekeerd dan € 1.000,- per vooral en € 2.000,- per jaar. Diefstal van contanten alsmede opname met gestolen bankpassen komen niet in aanmerking voor vergoeding.
 8. Letselschade of andere dan schade aan uw inboedel komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
 9. De maximale uitkering bedraagt € 2.500,- per voorval. En maximaal € 5.000,- per klant per jaar. Uitgesloten van vergoeding zijn telefoons, overige mobiele apparatuur juwelen en sieraden. 
 10. Indien het fonds geen of onvoldoende middelen heeft kan het zijn dat uw verzoek later uitgekeerd gaat worden. De vergoeding is niet afdwingbaar. 
 11. Het fonds kan op verzoek een vergoeding uitkeren, maar is daar niet toe verplicht.
 12. Waren uw spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? U krijgt de dagwaarde. Dat is het bedrag dat uw spullen vlak voor de schade waard waren, of de reparatiekosten. Als de waarde lager is wordt de dagwaarde uitgekeerd. De afschrijvingslijst is op te vragen bij NHF.

  Gegevens NHF

  Nationaal Hulp Fonds B.V.

  Schonenvaardersstraat 1

  7418CC Deventer

  KvK-nummer 77502388

  info@nationaal-hulpfonds.nl