Garantie en klachten

Op deze pagina geven wij informatie over onze garantie en de klachtenprocedure.

Garantie

Het aanvragen van een schoonmaakster valt onder de uitzonderingen van het herroepingsrecht. Wanneer je immers bij ons een schoonmaakster aanvraagt, hebt je te maken met een dienst die voor je 'op maat' wordt gemaakt. Wij gaan namelijk aan de hand van jouw opgegeven eisen en wensen op zoek naar een geschikte hulp. Daarnaast geef je ons toestemming om direct voor je op zoek te gaan naar een geschikte hulp, waardoor de dienst die wij je aanbieden direct start na de aanvraag. Mocht de aangeboden schoonmaakster niet aan de door jou opgegeven eisen voldoen? Dan kun je dit altijd aangeven. Zolang het abonnement loopt gaan wij op zoek naar een geschiktere schoonmaakster.

Klachtenprocedure

Klachten over de (afhandeling) van de aanvraag dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier van ikzoekeenschoonmaakster.nl te worden ingediend. Wij proberen binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht contact op te nemen. Ook is het vanaf 15 februari 2016 mogelijk om klachten te melden bij het ODR platform van de Europese Commissie wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen.