Schoonmaakster in Zuidhorn

Sûdhörn Spik en Span

Zuidhorn en Noordhorn liggen in een gebied waar de zee vroeger tot over het land kwam. Hierdoor werd vruchtbaar slib afgezet. De vijf meter hoge zand-keileemrug (De Gast) die is ontstaan zorgt ervoor dat het nu mogelijk is te wonen in Zuidhorn, doordat het Zuidhorn beschermt tegen overstromingen.

Gelukkig is er van een overstroming nooit sprake geweest in Zuidhorn. Helaas lijkt dat in het huishouden soms wel anders. Een overstroming van speelgoed, vuil en bacteriën lijken soms onze huizen over te nemen. Een schoonmaakster die wekelijks alle bacteriën weer weghaalt kan een welkome redding zijn.

Schoonmaakster

Via deze website is de vergoeding voor een schoonmaakster slechts € 13,50 per uur, inclusief toeslagen. Wij gaan voor u op zoek naar een schoonmaakster die voldoet aan de door u opgegeven eisen en die zelf ook in (omgeving) Zuidhorn woont.

Bemiddelingsbedrag

Naast de € 13,50 die de schoonmaakster ontvangt, betaalt u een eenmalig bemiddelingsbedrag. Indien de schoonmaakster niet voldoet aan de door u opgegeven wensen, gaan wij gratis op zoek naar een nieuwe schoonmaakster en hoeft u dus niet nog een keer dit bedrag te betalen.

Inschrijven voor schoonmaakster Zuidhorn